Algemeen Reglement

De organisatie van KVW Meerhoven heeft een aantal regels opgesteld om de KVW zo soepel en gezellig mogelijk te laten verlopen. 

Schoeisel 
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het voor iedereen verplicht om tijdens de KVW dichte, stevige schoenen te dragen. Rondom de huthuisjes wordt namelijk gewerkt met hout en spijkers, bovendien is het mogelijk dat we van het terrein af gaan. 

Veiligheid van de kinderen
Zorg voor een goede voorbereiding. Als het warm weer is, is zonnebrand noodzakelijk (gelieve vooraf uw kind in te smeren). Zorg voor regenkleding als de weersvoorspellingen daarnaar zijn. Let erop dat de kinderen makkelijke kleren dragen die vies mogen worden! 

EHBO 
Alle dagen is er EHBO aanwezig. Bij alternatieve locaties en bij activiteiten waarbij we onderweg zijn, gaat er een EHBO’er mee. Ook wordt voor aanvang van het evenement in kaart gebracht welke vrijwilligers EHBO hebben. Deze vrijwilligers worden bij calamiteiten opgeroepen om (extra) ondersteuning te bieden.  

Respect
Wij gaan ervan uit dat we elkaar met respect behandelen. Pesten en discriminatie worden niet getolereerd! Bij het niet naleven van deze regel of wanneer er storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind direct verdere deelname aan de KVW te ontzeggen. 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld dient voor de activiteiten, materialen en versnaperingen tussendoor. Hierdoor is het niet mogelijk het inschrijfgeld terug te betalen als uw kind niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de organisatie.  

Foto- en filmmateriaal
Bij deelname aan de KVW geeft u ons toestemming om de gedurende de week gemaakte foto’s en video’s te publiceren op onze website, social media-pagina’s of in de krant. Wanneer u hiermee niet akkoord gaat is deelname helaas niet mogelijk. 

Groepjes
De groepjes worden met zorg samengesteld. Hierin kan niet geruild worden. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de vrijwilligers. Ook hier geldt dat in sommige gevallen door de organisatie hierin een andere beslissing genomen wordt. Dit blijft te allen tijde de verantwoording van de organisatie. 

Afmelden
Afmelden altijd zo spoedig mogelijk, uiterlijk één uur voor aanvang van de activiteiten. Dit kan via het noodnummer. Zorg ervoor dat u zelf ook op de hoogte bent van het groepsnummer of -teken van uw kind(eren). Mocht u als vrijwilliger ingepland zijn en zich toch af moeten melden, dan zorgt u zelf voor vervanging.  

Vrijwilligerswerk als ouder/verzorger
Tijdens de inschrijving heeft u aangegeven waar uw voorkeur ligt tijdens uw vrijwilligersdag. De organisatie zal altijd proberen om hier rekening mee te houden. De organisatie streeft naar een zo evenwichtig mogelijke indeling van de beschikbare vrijwilligers over de groepjes en activiteiten. Het is daarbij daarom mogelijk dat uw voorkeur niet ingevuld kan worden. Let op: het is verplicht om een dag te komen helpen (door uzelf of een andere volwassene). Lukt dit niet, dan kunt u uw kind helaas niet inschrijven. Zonder deze vrijwilligers krijgen we de organisatie op de dagen zelf niet rond. 

Afgelasten tijdens het evenement
De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, waaronder extreem weer, het besluit nemen om de KVW of een gedeelte daarvan af te gelasten. Informatie hierover zal via onze website en social media gedeeld worden. 

Aansprakelijkheid
De organisatie en de vrijwilligers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor verloren geraakte eigendommen en enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende de KVW. Voor de gevallen waarin volgens de geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van de KVW heeft de organisatie een WA-verzekering waarmee, volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd. 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd dan wel opgehaald worden bij de infobalie in de tent.  

Nood telefoonnummer
Als er zich een situatie voor doet die directe actie van de organisatie vereist, kan gebeld worden naar ons noodnummer. 

Allergieën
Bij de inschrijving van uw kind(eren) heeft u aan kunnen geven of er sprake is van een allergie. De organisatie neemt voor de start van KVW Meerhoven contact met u op indien er sprake is van een allergie. Kinderen met een allergie krijgen bij het betreden van het KVW-terrein een polsbandje om, verder staat de opgegeven allergie beschreven in de groepsmap. Zo weet de groepsleider van die dag, dat hij/zij extra moet opletten. Bij hele ernstige allergieën of zorgen hierover kunt u van tevoren ook zelf contact opnemen met de commissie catering via ons algemene mailadres. Met hen kunt u bespreken wat er uitgedeeld wordt en of dat een gevaar vormt. Eventueel kunnen zij samen met u naar een passend alternatief kijken.  

Deel dit bericht