Welkom!

De inschrijving is gesloten!
Registration is now closed!

 

HULP GEZOCHT | HELP WANTED!

We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met de voorbereiding, de opbouw en/of afbouw, en op de KVW zelf.
 
In de voorbereiding hebben we bijvoorbeeld nog hulp bij sponsoring (benaderen van bestaande en nieuwe sponsoren), bij activiteiten (nadenken over leuke activiteiten, en het samenstellen van het programma) en bij communicatie (maken van berichten voor social media).
 
De opbouw en afbouw zijn altijd heerlijk druk – het terrein gonst van de activiteit, maar het is erg arbeidsintensief. Dus vind je het leuk om daar bij te helpen, meld je dan aan. Dat kan uiteraard ook als je géén kinderen hebt die aan de KVW mee doen. Alle hulp is welkom!
 
En voor de week zelf hebben we ook altijd mensen nodig, bijvoorbeeld om onze jeugdvrijwilligers te begeleiden of als helpende hand ergens op het terrein.
 
Heb je interesse, of wil je er eens een keer over kletsen met iemand van het team?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op via info@kvwmeerhoven.nl
Je bent altijd meer dan welkom, en we hebben je hulp écht nodig.
Bedankt!

 


We are looking for people who can help us with the preparation, construction and/or dismantling, and at the KVW itself.

In the preparation, for example, we still have help with sponsoring (approaching existing and new sponsors), with activities (thinking about fun activities and putting together the program) and with communication (making messages for social media).

The set-up and take-down are always wonderfully busy – the site is buzzing with activity, but it is very labour-intensive. So if you like to help with that, sign up. This is of course also possible if you do not have children who participate in the KVW. Any help is welcome!

And for the week itself we always need people, for example to guide our youth volunteers or as a helping hand somewhere on the site.

Are you interested, or would you like to chat about it with someone from the team?
Then don’t hesitate and contact us via info@kvwmeerhoven.nl
You are always more than welcome, and we really need your help.
Thank you!

Deel dit bericht