Welkom!

Klik hier voor het doorgeven van de aanvullende informatie. 
Click here to open the form to give us the supplementary information.

Net zoals iedereen, houdt ook de organisatie van de KVW Meerhoven nauwlettend in de gaten wat er op dit moment gaande is in de maatschappij omtrent Corona.
Wat betekenen de maatregelen die tot 1 juni zijn genomen, wat gebeurt er daarna en wat houdt dat in voor ons?
Dit zijn vragen waar wij, maar waarschijnlijk ook alle ouders, vrijwilligers en de kinderen mee zitten in relatie tot de KVW van komende zomer.
Wij hebben helaas de antwoorden ook (nog) niet. We gaan er vooralsnog vanuit dat de KVW Meerhoven gewoon door kan gaan, maar uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. We zullen dan ook geen enkel risico nemen en ons uiteraard houden aan alle adviezen en maatregelen die gesteld zijn of worden gesteld in de toekomst.

Zodra de plannen voor de KVW veranderen zullen we iedereen daarvan op de hoogte stellen, maar zoals gezegd: vooralsnog hopen we elkaar maandag 17 augustus allemaal te zien! Voor nu kunnen we alleen maar zeggen: blijf gezond en zorg goed voor elkaar!


Just like everyone else, the organization of the KVW Meerhoven keeps a close eye on what is going on in society at the moment regarding Corona.
What do the measures that are taken until 1 June mean, what will happen after that and what does that mean for us? These are questions that we, but probably also all parents,
volunteers and children, have in relation to the KVW this summer.

Unfortunately, we don’t have the answers (yet). For the time being, we assume that the KVW Meerhoven can continue as usual, but of course we will follow developments closely. We will not take any risks and of course follow all advice and measures that have been or will be taken in the future.

As soon as the plans for the KVW change, we will inform everyone, but as said: we hope to see each other on Monday, August 17! For now we can only say: stay healthy and take good care of each other!


Terugblik naar 2019:
Hier vind je de foto’s van dag 1 , dag 2 en dag 3 .


De KVW werd in 2019 mede mogelijk gemaakt door onze sponsors

Ook sponsor worden? Mail naar sponsoring@kvwmeerhoven.nl

hoofdsponsors editie 2019


Deel dit bericht